Terugbetalingsbeleid

In overeenstemming met de wet heeft de consument het recht de verkoper ervan in kennis te stellen dat hij zijn aankoop afziet, zonder boete en zonder opgave van enige reden, binnen 14 werkdagen na de dag na de dag van levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Dit recht van afstand is niet van de professionele koper.

In overeenstemming met de wet heeft de consument het recht de verkoper ervan in kennis te stellen dat hij zijn aankoop afziet, zonder boete en zonder opgave van enige reden, binnen 14 werkdagen na de dag na de dag van levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Dit recht van afstand is niet van de professionele koper.

Producten moeten onbeschadigd in hun oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd, vergezeld van al hun accessoires, de gebruikershandleiding en de originele factuur/leveringsbon.

De geretourneerde producten mogen niet zijn uitgepakt, niet verzegeld of op andere wijze zijn gebruikt.

Onvolledige, beschadigde, beschadigde of vervuilde goederen worden niet geretourneerd.

Binnen 30 dagen, na aanvaarding van de retourzending van de goederen, verbindt de verkoper zich tot terugbetaling van alle betalingen, met uitzondering van eventuele verzendkosten.